top of page

unplugged територии

Открийте свободно нашите територии свободно, проучете нашите ресурси в магазина за хранителни стоки и обмен с учители, музеи и представители на производствени лаборатории от цяла Европа в нашата социална стая

026-superhero.png

четири територии за откриване на цветовете на перото

Perso1.png
Territories
048-superhero.png

две пространства за откриване на ресурси и получаване на помощ 

Resources
bottom of page