top of page

Klei en beeldhouwkunst

vredig eiland

In dit spel leren kinderen hun gevoelens en emoties te identificeren, uit te drukken en te beheersen. Ze leren ook de gevoelens van anderen te interpreteren en te respecteren. Het draagt bij tot het verbeteren van het geestelijk welzijn en het voeden van de communicatie. Het opbouwen van emotionele intelligentie bij kinderen op jonge leeftijd brengt ook het onderwerp en de belangstelling voor antropologie naar boven. Tegelijkertijd worden anatomie en het menselijk lichaam op een leuke manier bestudeerd!

11_3.png

Materiaal nodig

Modaliteiten

Looptijd

Leerdoelen

SDG

Kaarten die emoties beschrijven (optioneel)

6-12 jaar oud, in de klas of thuis

15-20 minuten.

Unplugged_Clay and Sculpture_edited.png
Untitled (600 × 100px) (5).png

Pedagogische belangstelling

Het herkennen en uiten van gevoelens en emoties: Het is belangrijk om kinderen aan te leren hoe ze de gevoelens van anderen kunnen herkennen en hoe ze hun eigen emoties kunnen begrijpen en uiten. Door over gevoelens te praten, empathie aan te leren en strategieën te kopiëren, kunnen leerkrachten gedragsproblemen bij kinderen verminderen en hun emotioneel welzijn verbeteren. Het kost tijd voor kinderen om deze vaardigheden op te bouwen. Maar hoe meer ze oefenen, hoe beter ze worden in het herkennen en reguleren van hun emoties.

Non-verbale communicatie in menselijke interactie: Kinderen moeten begrijpen dat lichaamstaal net zo belangrijk is als woorden. Volgens sommige studies is 93% van alle communicatie non-verbaal. Leerkrachten moeten voortdurend de reacties van kinderen in een schoolomgeving observeren om met succes non-verbale communicatie aan te leren. In een multiculturele omgeving kan dat een uitdaging zijn, omdat non-verbale communicatie per cultuur verschilt. Toch verrijkt het klei- en beeldhouwspel de ervaring en het gevoel van inclusiviteit van de kinderen - het leren kennen en aanvaarden van kenmerken van lichaamstaal in andere culturen.

Verantwoordelijkheidsgevoel: Het bevorderen van het verantwoordelijkheidsgevoel kan kinderen helpen om gemakkelijker met anderen om te gaan en samen te werken. Het nemen van verantwoordelijkheid voor bepaalde taken helpt kinderen een gevoel van verantwoordelijkheid voor hun daden te ontwikkelen. Verantwoordelijkheid gaat ook over anderen. Kinderen moeten dus begrijpen hoe hun handelingen anderen kunnen beïnvloeden.

Leren van het menselijk lichaam (anatomie): Door hun maatjes in verschillende posities te boetseren, kunnen leerkrachten basisbegrippen van het menselijk lichaam introduceren: organen en hun basisfuncties, lijk, ledematen, enz.

Open discussie over het onderwerp: Hoe voelde ik me als Beeldhouwer en/of als Klei? Voel ik me goed of slecht als iemand me aanraakt? Kinderen kunnen een onderscheid maken tussen 'goede' en 'slechte' aanraking - de aanraking waardoor iemand zich veilig voelt of de aanraking die pijn doet.
Het gaat erom de kinderen de juiste kennis bij te brengen, d.w.z. hen te leren over persoonlijke ruimte, intieme zone, en een vertrouwensrelatie te tonen.

Spelregels

Spelverhaal: Mensen verzamelen zich in paren: Eén persoon fungeert als boetseerklei en de ander als boetseerder. De boetseerder (kind) boetseert vervolgens de klei (kind), om gevoelens weer te geven, bijvoorbeeld angst, vreugde, spanning, wanhoop enz. (deze kunnen in een lijst worden gezet of aan de deelnemers worden overgelaten om verschillende emoties te bedenken). De klei-persoon weet niet welk gevoel de beeldhouwer probeert te modelleren, en moet feedback geven over hoe de houding hem of haar doet voelen. Aangezien de klas divers kan zijn, moeten de kinderen handelen met respect voor de ander, bv. begrip hebben voor de eigenaardigheden van tradities en overtuigingen van andere etnische of nationale groepen. Dit kan een verrijkende ervaring zijn om attitudes en gevoelsuitingen in verschillende culturen te leren kennen. Als er kinderen zijn met een mobiliteitsbeperking, kunnen zij nog steeds optreden als boetseerder of kleibeelden, door hun gezichtsuitdrukking of houding te veranderen of door opdrachten te geven (in plaats van elkaar aan te raken). Als ze klaar zijn met raden worden beide partners aangemoedigd om te bespreken welke houding voor hen het beste dit gevoel weergeeft. Na enige tijd worden de partners gewisseld.

Deze activiteit kan ook worden uitgebreid door persoonlijke ervaringen of voorbeelden te verzamelen van wanneer deelnemers de gemodelleerde gevoelens hebben ervaren en verdere activiteiten of discussies over gevoelens te stimuleren, afhankelijk van de leeftijd van de deelnemers, de begeleiding en de toegewezen tijd.

Spelregels

  • Raak de klei (kind) met respect en zorg aan.

  • Niet praten!

Rol van de leraar en organisatie van het spel

  • Legt het spel en de regels uit.

  • Ziet erop toe dat niemand gewond raakt en dat de regels worden nageleefd.

  • Voert na afloop een discussie.

Spelrondes

Ronde 1

Vraag de kinderen een lijn te vormen en dan af te tellen in 1-2-1-2... Alle nummers 1 worden Beeldhouwer, en alle nummers 2 worden Klei. Elke beeldhouwer kan dan zijn klei kiezen om te gaan acteren. De Beeldhouwer kan beslissen welke emotie of gevoel hij wil tonen, of de leerkracht kan een lijst geven waaruit hij kan kiezen.

De Beeldhouwer heeft 2 minuten om hun emoties te tonen met behulp van de klei. De klei-persoon weet niet welk gevoel de Beeldhouwer probeert te modelleren. Nadat de Beeldhouwer klaar is met zijn werk, moet de klei-persoon raden welke emotie hij vertegenwoordigt en feedback geven over hoe deze positie hem doet voelen. Als ze klaar zijn met raden worden beide partners aangemoedigd om te bespreken welke positie dit gevoel voor hen het beste weergeeft.

De Klei en de Beeldhouwer wisselen van rol en het spel gaat verder zoals hierboven beschreven.

Op het einde voert de leerkracht een open discussie over hoe de kinderen zich voelden bij het uitproberen van de verschillende rollen. Deze activiteit kan ook worden uitgebreid door het verzamelen van persoonlijke ervaringen of voorbeelden van wanneer deelnemers de gemodelleerde gevoelens hebben ervaren en verdere activiteiten of discussies over gevoelens bevorderen, afhankelijk van de leeftijd van de deelnemers, de begeleiding en de toegewezen tijd.

Daarnaast leggen leerkrachten de basisdefinitie van het menselijk lichaam en zijn kernfuncties uit om kinderen kennis te laten maken met biologie.

Ronde 2

De kinderen worden verdeeld in kleinere groepen (4-5). Elk groepje krijgt een beeldhouwonderwerp. Ze brainstormen samen gedurende 5 minuten over een idee dat bij hun onderwerp past. Elke groep maakt vervolgens een sculptuur met behulp van hun lichaam. Elk lid van de groep moet een deel van de hele sculptuur voorstellen. Na 5 minuten bekijkt elk team elkaars sculpturen en probeert te raden wat het andere team heeft gevormd. Elk team heeft twee pogingen om te raden.

Op het einde voert de leerkracht een open discussie over hoe de kinderen zich voelden bij het uitproberen van de verschillende rollen. Deze activiteit kan ook worden uitgebreid door persoonlijke ervaringen of voorbeelden te verzamelen van wanneer deelnemers de gemodelleerde gevoelens hebben ervaren en verdere activiteiten of discussies over gevoelens te stimuleren, afhankelijk van de leeftijd van de deelnemers, de begeleiding en de toegewezen tijd.

Verder kunnen docenten besluiten om algemene informatie te geven over het object van het beeld (bijv. een machine - technologie en techniek).

dien je werk in

Klei en beeldhouwkunst

Voel je vrij om je werk te delen met de unplugged partners en zelfs met de Europese lerarengemeenschap! Dit stelt ons in staat om je prestaties te volgen en je te belonen met spelmateriaal en andere verrassingen om je te bedanken voor je deelname aan het stimuleren van het kritisch denken van kinderen! Jij rockt!

Upload foto's van uw creaties

Verder gaan

Onderwerp 1 - Samenwerking met en verantwoordelijkheid voor anderen

Het is een leuke manier om kinderen te leren samenwerken en vertrouwen op te bouwen. Het spel kan hen helpen beter te functioneren in een groep en vermindert ruzies in de klas en sommige gedragsproblemen. U kunt verwijzen naar andere Unplugged-opdrachten, bijv. Armoedevrije Spelcollectie, De Perfecte Stad, Koekjes en Vrede. U kunt ook de volgende bronnen raadplegen:

Onderwerp 2 - Non-verbale communicatie in menselijke interactie

Non-verbale communicatie is een belangrijk onderdeel van de dagelijkse communicatie. Wanneer zij doeltreffend wordt gebruikt, kan zij delen van een verbale boodschap benadrukken door emoties, interpersoonlijke houdingen enz. te tonen. U kunt de volgende bronnen raadplegen:

Onderwerp 3 - Emoties en gevoelens onder woorden brengen

Als kinderen kunnen benoemen hoe ze zich voelen, kunnen ze met die gevoelens omgaan. Leerkrachten kunnen kinderen helpen hun gevoelens te verwoorden. Voor meer informatie over emotionele opvoeding kunt u terecht bij Likadislike, De Perfecte Stad, Leven in Harmonie, enz. U kunt ook de volgende bronnen raadplegen:

Onderwerp 4 - Het menselijk lichaam

Het is essentieel om kinderen meer inzicht te geven in de verschillende organen en hun functies. U kunt de volgende links raadplegen om inspiratie op te doen:

bottom of page