top of page

Koekjes en vrede

vredig eiland

Koken is een uitstekende manier om delen te bevorderen en plezier te maken. Dit spel geeft kinderen een gevoel van ongelijkheid wat betreft de verdeling van middelen en wil hen het belang bijbrengen van een duurzame en gelijke wereld.

13_3.png

Materiaal nodig

Modaliteiten

Looptijd

Leerdoelen

SDG

Voorbeeld koekjesrecept, Ingrediënten

6-10 jaar oud, in de klas of thuis

40-45 minuten

Untitled (600 × 100px) (8).png
Untitled (600 × 100px) (9).png

Pedagogische belangstelling

Ongelijke verdeling van middelen en armoede: Zodra de kinderen zich realiseren dat er niet genoeg middelen waren voor iedereen om de koekjes te bakken, kunnen ze kennismaken met onderwerpen als ongelijkheid, honger en armoede. Ongelijke verdeling van middelen is een van de belangrijkste oorzaken van armoede. De discussies beginnen met de mondiale hulpbronnen (land, water, mineralen, rijkdom in het algemeen enz.). Door deze te koppelen aan geografische locaties, kan het aantonen hoe groot dit probleem in feite is. De voedselcrisis is een voorbeeld van ongelijke verdeling. Dit kan ook worden gekoppeld aan klimaatverandering en een stijging van de voedselprijzen om aan te tonen dat deze problemen met elkaar samenhangen. Het doel is om kinderen de kennis bij te brengen die hen zal doen nadenken over deze problemen en hun mogelijke oplossingen. De oplossing kan beginnen met kleine acties zoals het verminderen van voedselverspilling, het beschermen van de natuur, het opvoeden van anderen, enz.

Onderhandelen en probleemoplossende vaardigheden: Dit zijn belangrijke levensvaardigheden voor kinderen. Met goede onderhandelingsvaardigheden zouden ze wat ontbrekende ingrediënten van de anderen kunnen krijgen. Om het probleem op te lossen, moeten ze discussiëren, suggesties doen, vragen stellen, naar elkaar luisteren en tot een akkoord komen. Door deze vaardigheden te oefenen en het eigenlijke probleem op te lossen, kunnen de kinderen zich realiseren hoe deze vaardigheden tot succes leiden.

Open discussie over het onderwerp: Wat was het duidelijkste probleem tijdens het spel en wat hebben ze gedaan/zouden ze kunnen doen om het op te lossen?

Ze beginnen de uitdaging(en) vanuit verschillende perspectieven te bekijken en gebruiken hun verbeelding om met verschillende ideeën te komen over hoe ze de situatie moeten aanpakken.

STEAM-onderwerp 1 - Wiskunde: Bij het toevoegen van ingrediënten aan de koekjes maken kinderen kennis met wiskunde. Afhankelijk van de leeftijd van de groep, kunnen verschillende moeilijkheidsgraden worden vastgesteld. Kinderen van 6 jaar kunnen bijvoorbeeld eenvoudige wiskundige problemen krijgen, zoals het toevoegen van 2 lepels suiker aan 1 lepel honing, wat neerkomt op 2 lepels zoete ingrediënten. Voor kinderen van 7-8 jaar kunnen vermenigvuldigen en delen worden geoefend.

STEAM-onderwerp 2 - Natuurkunde: Tijdens het koken kunnen kinderen verschillende natuurkundige principes aangeleerd krijgen die tijdens het proces gedemonstreerd kunnen worden. Termen zoals gewicht, massa, dichtheid en volume en het veranderen van de ene toestand in een andere door externe omstandigheden, kunnen worden uitgelegd en gedemonstreerd. Boter kan bijvoorbeeld worden gesmolten om aan het deeg te worden toegevoegd of chocolade wordt weer hard nadat het gesmolten is omdat het in de koelkast is gelegd. Een ander voorbeeld is het invoeren van dichtheid door water/melk te mengen met olie en vervolgens met meel. Er kan een weegschaal gebruikt worden om de massa en het volume van de ingrediënten te bepalen.

STEAM-onderwerp 3 - Scheikunde: Koken houdt grotendeels verband met verschillende scheikundige processen die tijdens het proces gedemonstreerd kunnen worden. Een heel eenvoudig voorbeeld hiervan is het toevoegen van zuiveringszout aan yoghurt om de reactie te zien.

Spelregels

Spelverhaal: De deelnemers moeten in groepen van 8 werken en elke groep heeft als doel om 8 koekjes te bakken. Wat ze niet weten is dat elke groep een andere set middelen krijgt toegewezen om deze taak te volbrengen. Terwijl sommige groepen te veel van bepaalde ingrediënten zullen hebben, zullen andere niet genoeg of geen van deze ingrediënten hebben. Elk team is gevestigd in een ander gebied, zodat de variatie in het aanbod van ingrediënten niet onmiddellijk duidelijk is voor de deelnemers. Voor elke groep wordt een waarnemer aangewezen. Het idee is dat er voor elke groep samen voldoende middelen zijn om een partij koekjes te bakken, maar dit werkt alleen als de deelnemers het initiatief nemen en onderhandelen met andere groepen om ingrediënten uit te wisselen. Er zullen beperkte kopieën van het recept zijn en ook net genoeg tijd voor elke groep om de oven te gebruiken.

OPMERKING: Als de klas geen echte ingrediënten kan gebruiken, kan de leerkracht in plaats daarvan kaarten gebruiken. Raadpleeg het "Voedsel Mars" spel om enkele kaarten met ingrediënten uit te printen.

Spelregels

  • Kinderen zijn vrij om met elkaar te praten binnen en buiten de groepen.

  • Er worden geen extra ingrediënten, recepten of tijd gebruikt door de leerkracht/spelorganisator.

Rol van de leerkracht en de spelorganisatie:

  • De leerkracht legt het spel uit.

  • De leerkracht moet zich op de achtergrond houden en de interacties en onderhandelingen tussen de groepen organisatorisch laten verlopen. Ze kunnen enkele hints geven als de deelnemers niet weten wat ze moeten doen. Als de leerkracht het gevoel heeft dat de koekjes die gebakken worden, verschrikkelijk zullen worden, dan is het niet nodig om tussenbeide te komen: fouten versterken alleen wat de deelnemers uit deze activiteit halen. Er zijn enkele ingrediënten, zoals chocolade, die groepen in de verleiding kunnen brengen te eten als ze over hebben. Ook hier moet de leerkracht/waarnemer dit toelaten.

  • De leerkracht voert na afloop een discussie.

Spelrondes

Ronde 1

Elke groep krijgt de geïdentificeerde ingrediënten en gaat ermee aan de slag om de koekjes voor te bereiden. Ze moeten een van de beschikbare recepten kiezen en de instructies volgen. Van begin tot eind kan het 40-45 minuten duren. Uiteindelijk mogen ze de koekjes opeten als ze geschikt zijn voor menselijke consumptie!

Aan het einde van het spel krijgen de deelnemers 10 minuten om in hun groepjes te bespreken hoe de activiteit volgens hen is verlopen. Wat hadden ze beter kunnen doen? Hadden ze kunnen onderhandelen met de andere teams? Welke conflicten ontstonden er? De leiders kunnen hun eigen observaties van de groep aan de discussie toevoegen, aangezien zij geobserveerd hebben wat er tijdens de activiteit gebeurde. Als groep schrijven ze deze observaties op een groot stuk papier onder drie stoplichtkopjes. Verdeel het papier in drie rubrieken: rood, oranje en groen. Onder groen moeten ze opschrijven wat ze als team goed hebben gedaan, onder oranje moeten ze dingen opschrijven die ze goed vonden, en onder rood dingen die ze beter zouden kunnen doen.

Zodra alle groepen deze taak voltooid hebben, voert de leerkracht een open discussie met alle deelnemers over hun bevindingen en bespreekt de mogelijke manieren om de uitdagingen tijdens het spel aan te pakken. Vraag de leerlingen wanneer zij zich net zo hebben gevoeld als in het spel (bij gebrek aan middelen en bij de noodzaak om middelen te combineren met andere mensen). Gebruik deze gelegenheid om ongelijkheden aan het licht te brengen die bij hen leven en hoe we die kunnen aanpakken.

Alternatief

Het is een eenmalig spel omdat alle strategieën na ronde 1 duidelijk zijn.

Als alternatief kan de klas/school overwegen een "Dag van Schaarse Middelen" uit te roepen waarop zij geen andere middelen gebruiken dan die welke gewoonlijk in ontwikkelingslanden beschikbaar zijn (geen computers, geen audiovisuele apparatuur, enz.). Dan kunnen ze observeren en bespreken hoe ze zich aan deze situatie aanpassen.

dien je werk in

Koekjes en vrede

Voel je vrij om je werk te delen met de unplugged partners en zelfs met de Europese lerarengemeenschap! Dit stelt ons in staat om je prestaties te volgen en je te belonen met spelmateriaal en andere verrassingen om je te bedanken voor je deelname aan het stimuleren van het kritisch denken van kinderen! Jij rockt!

Upload foto's van uw creaties

Verder gaan

Onderwerp 1 - Ongelijke verdeling van middelenOnderzoek naar de relatie tussen voedsel en rijkdom, en hoe deze van invloed zijn op ieder van ons, zowel individueel als gemeenschappelijk. Je kunt verwijzen naar andere Unplugged zoektochten, bijv. Voedsel Mars, Boerderij in de Stad, Armoedevrije Spelcollectie, Magische Vrederooster en raadpleeg de volgende bronnen:

Onderwerp 2 - Belang van onderhandelingen en samenwerking

Het vormen en onderhouden van goede relaties is een essentiële vaardigheid voor de sociale en emotionele ontwikkeling van kinderen. U kunt verwijzen naar andere Unplugged zoektochten, bijv. Voedsel Mars, Boerderij in de Stad, enz. of raadpleeg de volgende links:

Onderwerp 3 - Creativiteit en ruim denken om problemen op te lossen

Kinderen uitrusten met vaardigheden om conflicten op te lossen is heel belangrijk. Creativiteit stimuleert het vinden van nieuwe perspectieven en het bedenken van innovatieve oplossingen wanneer het conventionele denken faalt. U kunt verwijzen naar andere Unplugged zoektochten, bijv. Pop-up Stad van de Toekomst, Armoedevrije Spelcollectie, Vormfactor. enz. en raadpleeg:

bottom of page