top of page

fantastische fabriek

De perfecte stad

De zoektocht naar de perfecte stad leert kinderen om manipulatief gedrag op te sporen en deze te overwinnen door vragen te stellen bij informatie en bedoelingen, en door feiten te controleren. Het introduceert concepten van verkeerde informatie, beïnvloeding en manipulatie en helpt kinderen om ze van elkaar te onderscheiden en hun positieve en negatieve effecten op te merken. Tegelijkertijd leren kinderen over civiele techniek, geometrie, circulaire economie en duurzaamheid (voedsel, vervoer, materialen, energie).

26.png

Materiaal nodig

Modaliteiten

Looptijd

Leerdoelen

SDG

Papier en potloden

10-12 jaar oud, in groep, in de klas of thuis, met ondersteuning van volwassenen

50 - 60 minuten.

Untitled (600 × 100px) (36).png
Untitled (600 × 100px) (37).png

Pedagogische belangstelling

Introductie van leiderschapsvaardigheden: de twee kanten van overtuigen en beïnvloeden; In de zoektocht naar de perfecte stad zullen kinderen begrijpen dat beïnvloeden en overtuigen twee leiderschapsvaardigheden zijn die de productiviteit in een team kunnen verhogen. Het vermogen om de acties en meningen van anderen te beïnvloeden is een waardevolle troef. Als de kinderen tevreden zijn met de resultaten van hun activiteit en zich gemotiveerd voelen, kan dit betekenen dat volwassenen hen positief beïnvloed hebben. Maar het kan ook zijn dat de kinderen zich niet helemaal gelukkig voelen over de invloed die ze tijdens het spel hebben gekregen, wat in feite het hoofdidee achter het spel is. Op deze manier zullen zij de effecten van manipulatie voelen en begrijpen - of wanneer iemand kwaadwillige of egoïstische bedoelingen heeft achter zijn pogingen om anderen te beïnvloeden.

Manipulatie en desinformatie: Wanneer overtuigingskracht vervormd raakt, verandert het in manipulatie. Manipulatie is de kern van dit spel. Het zal de grenzen opzoeken van het gevoel bedrogen en uitgebuit te worden. Het verschil tussen overtuiging en manipulatie kan soms vaag zijn en hangt meestal af van het oordeel en de gevoelens van de tegenpartij. In ieder geval is het belangrijk dat kinderen begrijpen dat sommige (groepen) mensen verborgen motieven kunnen hebben en hun eigen agenda proberen door te drukken. Het is nuttig om te kunnen detecteren wanneer overtuiging omslaat in manipulatie (groepsdruk, relatiegeweld, seksueel misbruik) en hoe daarmee om te gaan. Kinderen uitrusten met kritische denkvaardigheden kan hen helpen manipulatie/desinformatie op te sporen (zowel online als offline).

Logisch denken om problemen op te lossen: De activiteiten of spelletjes die kritisch denken bevorderen, kunnen kinderen helpen om zelfstandig te handelen en hun eigen beslissingen te nemen op basis van individuele reflectie. Door nieuwsgierigheid te stimuleren, kunnen kinderen verschillende vragen leren stellen (waar komt informatie vandaan, is het belangrijk of waarom is het belangrijk enz.) en oplossingen leren te vinden, waardoor hun analytische en logische vaardigheden worden ontwikkeld.

Het vergroten van de kennis van kinderen over verkeerde informatie en van hun kritisch denken kan de machtsongelijkheid verminderen, gelijke kansen bevorderen, integratie bevorderen en sociale ongelijkheden verminderen.

Basisconcepten van stadsbouw: Bij het interpreteren van de perfecte stad en het uitvoeren van de verborgen agenda van een volwassene zouden kinderen een aantal onderlinge afhankelijkheden in de stadsinfrastructuur kunnen ontdekken zoals: voedsel, kleding, vervoersvoorziening en -consumptie, beheer van hulpbronnen, civiele techniek, machinaal / digitaal beheerde systemen, enz.

Open discussie over het onderwerp: Wat was het meest in het oog springende probleem tijdens het spel en wat hebben ze gedaan om het op te lossen? Voelde je druk en trapte je in een val of was het oké om je te laten leiden door een volwassene? Hoe heb je beslist welk pad je moet volgen? Hoe was de interactie? Zou je iets anders doen zonder tussenkomst van een volwassene of denk je dat het nog steeds de perfecte stad is? Hoe kon je de manipulatie stoppen?

Spelregels

Spelverhaal: De deelnemers worden in kleine groepjes verdeeld en aan elke groep wordt een volwassene toegevoegd. Als de activiteit wordt uitgevoerd in de klas van één leerkracht, moet de leerkracht de rol van elke groep op zich nemen met verschillende agenda's voor de verschillende groepen.

Teams hebben de opdracht om "de perfecto stad" te bouwen, door deze op papier te tekenen. De volwassene in elke groep heeft een verborgen agenda om de resultaten te manipuleren om hun eigen specifieke doel te bereiken. Aan het einde van het spel laten de groepen hun stad aan de andere groepen zien en leggen ze uit waarom hun stad de perfecte stad is.

Spelregels:

  • Volwassenen mogen hun eigen agenda's niet openlijk delen.

  • Volwassenen gebruiken verschillende technieken om de groep te manipuleren in het ontwerpen van de stad die zij willen.

  • Volwassenen kunnen vragen stellen en bepaalde kwesties/bezorgdheden aan de orde stellen of partijdig overleg plegen om hun doel te bereiken. Op het einde zullen de groepen op de hoogte worden gebracht dat ze gemanipuleerd zijn door volwassenen.

De rol van de leraar en de organisatie van het spel:

  • Leerkracht legt het spel uit

  • Hij observeert en adviseert

  • Nadien voert hij de discussie

Spelrondes

Ronde 1

De deelnemers worden verdeeld in kleine groepen (3-6 personen), en elke groep wordt vergezeld door een volwassene (of de leerkracht bezoekt elke groep).

Ze moeten "de perfecte stad" bouwen, door die op papier te tekenen. Maar wat de kinderen niet weten, is dat de volwassene in elke groep plannen maakt en hen zal proberen te manipuleren om de stad te bouwen die de volwassene wil. Elke volwassene heeft een ander, zeer specifiek doel voor de stad, b.v.: een stad geweldig voor honden, een stad met veel wolkenkrabbers, een stad zonder auto's, enz. Als de ideeën van het team samenvallen met de verborgen agenda van de volwassene, moeten ze die meteen veranderen. Om dit te vermijden, is het raadzaam een ingewikkelde agenda in gedachten te hebben, bijvoorbeeld "een stad met wolkenkrabbers waar geen openbaar vervoer is, en die enkel ontworpen is voor auto's die op de weg rijden (geen vliegende auto's)". De volwassenen zullen leidende vragen en overtuigende taal gebruiken om de kinderen hun agenda te laten volgen. Enkele voorbeelden van mogelijke vragen en zinnen zijn te vinden in het onderdeel "Spelmateriaal".

Na 20 minuten laten de groepen hun stad aan de andere kinderen zien en leggen ze uit waarom hun stad de perfecte stad is.

Zodra alle groepen deze taak hebben volbracht, voert de leerkracht een open discussie met betrokkenheid van alle deelnemers over hun bevindingen en bespreekt hij de mogelijke manieren om de uitdagingen tijdens het spel aan te pakken. De geheime agenda's van volwassenen worden dan aan de kinderen onthuld. Hun reactie wordt getraceerd. De leerkracht moedigt aan en bemiddelt bij het delen van gevoelens over dit bedrog. Misinformatie wordt besproken en er worden vragen gesteld voor verdere reflectie. Andere voorbeelden van verkeerde informatie kunnen worden gegeven.

Ronde 2

Aangezien de spelregels na de eerste ronde duidelijk zullen zijn, krijgt de tweede ronde een andere vorm. De leerkracht verdeelt de kinderen in groepjes van 4-5 en verdeelt verschillende rollen (bijvoorbeeld een architect, een hondenbezitter, een taxichauffeur, een vervoersmanager, enz.). De kaarten moeten geheim blijven want niemand mag weten wie wie is. Eén van hen krijgt de rol van saboteur. Elke rol krijgt ook een andere opdracht om een perfecte stad te creëren. Dit kunnen de missies zijn uit ronde 1. De deelnemers (burgers), behalve de saboteur, winnen als ze erin slagen hun missies tijdens het spel te volbrengen. De saboteur wint als hij/zij erin slaagt hun medespelers zonder hun medeweten te manipuleren om zijn doel te bereiken.

dien je werk in

De perfecte stad

Voel je vrij om je werk te delen met de unplugged partners en zelfs met de Europese lerarengemeenschap! Dit stelt ons in staat om je prestaties te volgen en je te belonen met spelmateriaal en andere verrassingen om je te bedanken voor je deelname aan het stimuleren van het kritisch denken van kinderen! Jij rockt!

Upload foto's van uw creaties

Verder gaan

Onderwerp 1 - Beide kanten van overtuigen en beïnvloeden

Overtuiging is een belangrijk onderdeel van beïnvloeding, wat een grote leiderschapskwaliteit is. Maar leiders kunnen anderen zowel positief als negatief beïnvloeden. Om deze concepten te benaderen, kunt u de volgende bronnen gebruiken:

Onderwerp 2 - Manipulatie en desinformatie

Er zijn veel ‘mindful’ kunsten en manipulatie kanalen die veranderen naarmate de tijd verstrijkt. Om deze kwestie te benaderen, kunt u de volgende bronnen raadplegen:

Onderwerp 3 - Logisch denken om problemen op te lossen

Logisch denken is een essentiële vaardigheid in het oplossen van problemen. Kinderen leren situaties te analyseren en rationele oplossingen te vinden. Zie Het Magische Vrederooster, De Plastic Continent uitdaging uit het Unplugged spel of raadpleeg de volgende bronnen

bottom of page