top of page

fantastische fabriek

Pop-upstad van de toekomst

We hebben allemaal ideeën voor onze perfecte stad, maar die zijn soms moeilijk uit te leggen. Laten we die ideeën samenbrengen en een publieksvriendelijke interface creëren om ze tentoon te stellen. Een doe-het-zelf workshop om onze toekomst te verkennen, de steden waarin we zullen leven, onze beroepen of vervoermiddelen. Kinderen gebruiken hun verbeelding en creativiteit om de wereld waarin zij zouden willen leven te verbeelden. De activiteit introduceert onderwerpen als civiele techniek, stedelijke en natuurlijke ecosystemen, gemeenschapsregels.

28.png

Materiaal nodig

Modaliteiten

Looptijd

Leerdoelen

SDG

Dik papier (gekleurd), kleurpotloden, lijmstiften, scharen

6-12 jaar oud, in de klas of thuis

90 minuten

Untitled (600 × 100px) (38).png
Untitled (600 × 100px) (39).png

Pedagogische belangstelling

Kennismaking met het spelidee: Steden en levensstijlen van de toekomst verkennen. Gezien de klimaatverandering moeten we nadenken over hoe levensstijlen moeten evolueren om zich aan te passen aan de nieuwe beperkingen: hitte of overstromingen, waterbeperkingen, landbouw... Afgezien van de klimaatverandering gaat het er ook om na te denken over veranderingen in beroepen, levensstijlen, vervoer, sociale trends of zelfs cultuur. Bij dit spel gaat het erom papieren modellen van toekomstige steden te maken en te bespreken waarom en hoe ze zouden kunnen ontstaan. Om het spel aantrekkelijker en leuker te maken, moeten de deelnemers zich de steden van een tamelijk verre toekomst voorstellen. Zullen sommigen van ons onder water leven, in de lucht, onder de grond?

Kinderen leren ideeën uit te drukken en in teamverband te werken, ontwikkelen kritisch denken en verbeteren hun presentatie- en communicatievaardigheden.

Inzicht in stedelijke ontwikkeling en perspectieven: Tegenwoordig woont bijna 75% van de Europese burgers en meer dan 50% van de wereldburgers in steden. Tegen 2050 zal meer dan twee derde van de wereld in stedelijke gebieden wonen. Als we kijken naar de tastbare ecologische impact, zijn deze steden verantwoordelijk voor 40 tot 70% van de uitstoot van broeikasgassen en verbruiken zij 2/3 van de energie in de wereld. Dit wetende, moeten we dringend nadenken over alternatieven voor onze stedelijke levensstijl. Als naar verwachting veel meer mensen naar steden zullen verhuizen, moeten we nadenken over hun huisvesting met minder voetafdruk.

Er zijn tal van ideeën en oplossingen voor deze uitdagingen, dus laten we er een paar verkennen. Om betere perspectieven voor onze steden te bedenken, moeten we aan verschillende aspecten denken: Carbonreductie, circulaire economie, veerkracht, bestuur, cultuur en ruimdenkendheid, inclusie en delen...

Uw toekomstige stad en levensstijl kiezen (civiele techniek, stadsvervoer, energie-efficiëntie): Verschillende civieltechnische en stedelijke transportoplossingen hebben een directe impact op de ecologische transitie van een stad. Groene plekken ontwikkelen door bomen te planten, de uitstoot van gassen verminderen door het vervoer te reorganiseren, moestuinen aanleggen of voedsel- en elektriciteitsafval verminderen. Hoe zou je huis eruit zien in zo'n stad?


Wat voor soort werk zal er nodig zijn? Noodzakelijke banen die nodig zijn om steden aangename en duurzame plaatsen te laten worden, zijn tuiniers en leraren. De activiteit ontwikkelt het bewustzijn van de kinderen over de maatschappij, het beheer van het vervoer en de arbeidswereld.

Wat zou jouw droomvervoer zijn? In de stad waar je gaat wonen, ga je naar je werk met de fiets, elektrische scooter, of gewoon lopend? Hoe ziet jouw droomstad eruit? Het pop-upspel zet kinderen aan het denken over gezond en duurzaam gedrag en het verkleinen van de ecologische voetafdruk.

Spelregels

Spelverhaal: Attentie a.u.b., opstijgen, tot ziens in 2050!

Voor de deelnemers gaat het erom een denkbeeldige stad te projecteren, gemetamorfoseerd als gevolg van energie-, milieu- en demografische transformaties... Vier universums worden vervolgens door de deelnemers verkend en opgevoerd in de vorm van interactieve pop-ups. Onder water, in de lucht, onder de grond en in de bomen. De verschillende Pop-ups kunnen worden samengevoegd in Leporello (accordeonboek). Dit is een kans voor de stadsplanners om op een leuke en creatieve manier over klimaat- en milieukwesties te discussiëren.

Spelregels:

 

  • Presentatie: Denk na over de toekomstige evolutie van de wereld met betrekking tot steden, het klimaat in het bijzonder.

  • Niveau 1: Stel je een stad voor die beantwoordt aan deze nieuwe ecologische en economische uitdagingen. Maak een bouwmodel met papier, dat gemakkelijk getoond en tentoongesteld kan worden. Presenteer het prototype met argumenten, namen en ideeën.

  • Niveau 2: Denk na over nieuwe beroepen, transporten en levenswijzen die zouden kunnen verschijnen. Stel ze voor met papier en plaats ze in de vorige stad.

Rol van de leraar en organisatie van het spel: In het eerste deel van de workshop helpt de leerkracht de kinderen om hun ideeën uit te drukken en geeft hij referenties.In het tweede deel is de leerkracht de technicus. Hij legt eerst uit hoe gereedschap werkt en begeleidt daarna de creatie. Op het einde kunnen de leerkrachten optreden als politici die door de kinderen overtuigd moeten worden van de noodzaak van hun voorgestelde oplossingen met behulp van goede argumenten.

Spelrondes

Ronde 1

Eerst toont de leerkracht de kinderen enkele inspirerende projecten over toekomstige steden. Dan worden de kinderen gevraagd om ideeën te geven over hoe ze wel of niet zouden willen leven: Vliegende auto's, verticale boerderijen, slimme kaarten...

In kleine groepjes of individueel gooien ze de "lokalisatiedobbelsteen" die de toestand en de plaats van de te ontwikkelen stad bepaalt (onder water, ondergronds, in de lucht, in een bos). Als volgende stap stellen ze zich een duurzame stad voor op deze specifieke plaats. Ze tekenen het, knippen het uit en bouwen een model met behulp van pop-up technieken. Gedurende een half uur creëren ze met de volwassenen/leerkrachten een driedimensionaal stadsbeeld.

Als alle teams klaar zijn met hun pop-ups, wordt hen gevraagd hun ideeën in een paar zinnen te beschrijven en hun steden te presenteren aan hun leraar en klasgenoten, en hun keuzes en wensen uit te leggen.

Ronde 2

De kinderen gooien nu met de "actiedobbelsteen" die bepaalt welk projectgebied zij moeten verkennen. Ze kunnen denken aan nieuwe beroepen die nodig zullen zijn, nieuwe voedingsmiddelen, vervoer, gebouwen, energiebronnen, enz.

Ze moeten het voorstellen met een papieren beeldje dat ze in hun pop-up stad zullen plaatsen om hun idee te illustreren.

Net als in ronde 1 moeten ze hun ideeën met duidelijke en doeltreffende argumenten aan de rest van de klas presenteren.

Ronde 3 (extra) - Soundtrack je stad

Heb je er ooit aan gedacht hoe een stad klinkt? Wat hoor je vanuit het raam van je klas: kletsende mensen, auto's, zoemende vogels?

Wat is de perfecte soundtrack voor jouw stad? Probeer het op te nemen met een smartphone. Zoek een plek in de buurt van het klaslokaal waar je de soundscape mooi vindt. Je vrienden kunnen je helpen bij het maken van de verschillende geluiden die je je voorstelt in je stad (bijvoorbeeld: blaffende honden, voorbijvliegende vliegtuigen, stadiondrukte...).

Verstop vervolgens een luidspreker onder de pop-up en speel het geluid af als je de pop-upkaart opent.

Als je niet wilt luisteren, kun je de gewenste geluiden "afspelen" door ze mondeling te imiteren.

dien je werk in

Pop-upstad van de toekomst

Voel je vrij om je werk te delen met de unplugged partners en zelfs met de Europese lerarengemeenschap! Dit stelt ons in staat om je prestaties te volgen en je te belonen met spelmateriaal en andere verrassingen om je te bedanken voor je deelname aan het stimuleren van het kritisch denken van kinderen! Jij rockt!

Upload foto's van uw creaties

Verder gaan

Onderwerp 1 - Stedelijke en duurzame ontwikkeling

Hier zijn enkele links om verder in te gaan op cijfers, statistieken en de wereldwijde situatie:

Om verder te oefenen met duurzame ontwikkeling kunt u andere Unplugged-opdrachten raadplegen, bijv.. De Perfecte stad, Plastic Continent, Boerderij in de stad, Ecosysteem in een pot, etc.

Onderwerp 2 - Futuristische steden

Hier vindt u ideeën en inspiratie over steden van de toekomst:

Onderwerp 3 - Creativiteit stimuleren

Ronde 3 kan interactiever worden gemaakt door het gebruik van een touchboard. Dit is een klein onderdeel dat geluiden activeert wanneer iets van de geleider wordt aangeraakt. Je kunt dan specifieke uitleg opnemen voor delen van je stad en die afspelen bij aanraking op de pop-up. Tutorials over touchboards en creatieve pop-ups:

TH-AL-20-026-EN-N Urban sustainability - FINAL_Page_15.png
bottom of page