top of page

vredige eiland

Armoedevrije spelcollectie

In de Armoedevrije Spelcollectie worden kinderen gevraagd om een ​​verzameling spellen en vrijetijdsactiviteiten te maken die worden opgebouwd met goedkope of onnodige huishoudelijke artikelen. Het doel van dit spel is ten eerste om kinderen te laten beseffen dat niet iedereen dezelfde kansen krijgt en na te denken over hun levensstandaard. Ten tweede biedt het de mogelijkheid om deel te nemen aan games voor kinderen met een laag inkomen.

12_3.png

Materiaal nodig

Modaliteiten

Looptijd

Leerdoelen

SDG

Pen/potlood en stukken papier (A4-formaat)

6-12 jaar oud, werkend in groep, binnen of buiten

> 50 min

Untitled (600 × 100px) (6).png
Untitled (600 × 100px) (7).png

Pedagogische belangstelling

Bewust worden van verschillen: Kinderen hebben over het algemeen een sterk besef van ongelijkheid, maar vaak beseffen ze niet dat niet iedereen zich hetzelfde kan veroorloven als zij. Door hen bewust te maken van hun voorrechten en hen een praktische taak/instrument aan te reiken om ongelijkheid te bestrijden, begrijpen ze dat ze een verschil kunnen maken in de maatschappij. Deze activiteit kanaliseert hun creativiteit, terwijl het hen ook aanmoedigt om na te denken over hun eigen levensstandaard. Voor kinderen met een laag inkomen biedt deze activiteit de mogelijkheid om volledig deel te nemen en begrip voor hun situatie te kweken zonder hen apart te zetten.

Ontwikkelen van creativiteit met behulp van fantasie en huishoudelijke materialen: Het uitvinden van deze spelletjes kan de ontwikkeling van kinderen op verschillende manieren bevorderen:

 • Met behulp van huishoudelijke voorwerpen of zelfs hun lichaam krijgen kinderen hun creativiteit en verbeelding op een nieuw niveau, wat bijdraagt tot hun vindingrijkheid en autonomie.

 • De fantasie van kinderen wordt gestimuleerd. Kinderen leren anders te denken en zich aan te passen aan de omgeving. Ze leren vaardigheden die ze kunnen toepassen in hun academische en volwassen leven.

 • De creativiteit van kinderen wordt gestimuleerd. Visualiseren stelt hen in staat oplossingsgericht te denken.

 • Kinderen leren dat je iets leuks en interessants kan bedenken met minimale middelen.

 

Ontwikkelen van samenwerkingsvaardigheden:

 • Aangezien de kinderen in teams moeten werken en elk lid van het team zijn eigen rol heeft, leren zij met hun teamgenoten samen te werken.

 • Door in een team te werken en de rollen te verdelen doen de kinderen een belangrijke ervaring op die hen zal helpen in hun verdere schoolleven en hun volwassenheid.

 • Kinderen leren hun ideeën goed over te brengen.

Nader tot SDG: In de toekomst is het uiterst belangrijk dat kinderen vertrouwd zijn met de Duurzame Ontwikkelingsdoelen. Ze gaan beseffen dat armoede één van de grootste problemen is van de huidige samenleving, en ze gaan leren hoe zij dit probleem kunnen aanpakken.

Vaardigheden die kinderen leren bij het uitvinden van deze spelletjes zijn:

 • Creatief "out of the box" denken

 • Ruimtelijk bewustzijn Communiceren&samenwerken Probleemoplossend denken

 • Tolerantie en empathie

Spelregels

*Deze regels zijn voor leerlingen tussen 6 en 12 jaar oud (het doel van het Unplugged-project). Andere regels zijn beschikbaar door het materiaal te downloaden voor studenten van 13-16 jaar.

 

Verhaal: We spelen spelletjes zonder het gebruikelijke speelgoed te gebruiken! We gebruiken alles wat we in de buurt vinden: stoelen, tafels, zand, stenen, bloemen, en zelfs je eigen armen en benen.

Spel organisatie: Het spel wordt georganiseerd in teams (3 spelers per team). De kinderen spelen om de beurt.

Elk team moet één beurt krijgen en één kaart nemen met de rol die door de leraar is toegewezen (de kaarten moeten worden afgedrukt voordat het spel begint):

 • Communicator - deze persoon is verantwoordelijk voor de communicatie binnen het team (degene die ervoor zorgt dat elk teamlid zijn ideeën over spellen* heeft gecommuniceerd). Hij kiest het uiteindelijke spel uit alle ideeën.

 • Probleemverantwoordelijke - deze persoon is verantwoordelijk voor de communicatie buiten het team (degene die het probleem aan de leraar moet melden)

 • Schrijver - deze persoon is verantwoordelijk voor het noteren en schetsen van de ideeën

*Omdat alle leden van het team ten minste één spel moeten uitvinden, moet elk lid zijn idee presenteren.

Kinderen kunnen alles gebruiken wat ze om zich heen vinden (stoelen, ballen, bomen, bloemen, hun eigen benen en handen enz.), en spelletjes verzinnen. Het team dat het beste spel bedenkt, en dat volgens de leerkracht het interessantst is, wint. De winnaars krijgen ofwel een hoog cijfer, ofwel een fysieke beloning zoals bijvoorbeeld een taart.

De rol van de leraar en het spelverloop:

 • De leraar legs de regels uit en vormt de teams.

 • De teams/leerkracht wijzen de rollen toe (communicator, probleemmanager, schrijver) en verdelen de rolkaarten onder elk teamlid. Het is belangrijk om rekening te houden met de wensen en mogelijkheden van de kinderen (bijvoorbeeld: een kind kan/ wil nog niet schrijven, dus kan hij/zij een andere rol nemen)

 • De leerkracht kondigt het begin van het brainstormen aan (de kinderen beginnen hun ideeën te uiten en te handelen volgens de toegewezen rol). Indien er problemen binnen de teams naar voren komen, lost de leerkracht deze op.

 • De kinderen presenteren hun spel.

 • De leerkracht deelt papiertjes uit waarop elk lid van het team kan stemmen op een van de teams die hij leuk vond, behalve zijn eigen team.

 • Na 5 minuten verzamelt de leerkracht de stemkaarten en telt de stemmen, dan maakt hij de winnaars bekend.

Timing:

 • 10 minuten voor de uitleg van de regels

 • 30 minuten voor het bedenken van de spelletjes

 • 20 minuten of meer om de spelletjes te presenteren (10 minuten voor elk team)

dien je werk in

Armoedevrije spelcollectie

Voel je vrij om je werk te delen met de unplugged partners en zelfs met de Europese lerarengemeenschap! Dit stelt ons in staat om je prestaties te volgen en je te belonen met spelmateriaal en andere verrassingen om je te bedanken voor je deelname aan het stimuleren van het kritisch denken van kinderen! Jij rockt!

Upload foto's van uw creaties

Verder gaan

Onderwerp 1 - Kinderboeken over armoede en honger

Kinderen kunnen zich bewust worden van het feit dat er over de hele wereld mensen zijn die niet genoeg middelen hebben om een gezond en actief leven te leiden. Ze kunnen een van de 18 boeken lezen die geschreven zijn over armoede en honger, waardoor zij hun vragen kunnen beantwoorden en meer empathie en medeleven kunnen opbrengen. Zo gaan ze mensen die minder geluk hebben, graag willen helpen.

Kinderen kunnen via een QR-codelink (afkomstig van: https://www.rebekahgienapp.com/poverty-books/), naar de site met de boeken gaan, waar ze boeken kunnen vinden van auteurs uit verschillende landen.

Onderwerp 2 - Creatief denken

M te onderzoeken hoe je kinderen creatief kunt leren denken, kun je andere Unplugged-zoekopdrachten raadplegen, zoals Pop-upstad van de toekomst, Armoedevrije spelcollectie, Fantasie daarbuiten!, Vormfactor, De perfecte stad.

 

Creatief denken begint met creatief knutselen. Hier zijn een paar online bibliotheken die knutselactiviteiten aanbieden :

Onderwerp 3 - Wereldwijd bekende kinderspellen

Er zijn verschillende eenvoudige, wereldwijd bekende spelletjes die niets anders vereisen dan het eigen lichaam en huishoudelijke materialen (bijvoorbeeld "verstoppertje", "blad, steen, schaar" en "inhaalspelletjes"). Maar ook elk land heeft zijn eigen traditionele "unplugged" spel, en sommige daarvan kunnen we bekijken via deze link: https://www.whatdowedoallday.com/traditional-games/

Onderwerp 4 - Ontwerp Sprint Methodologie

Meer informatie over de Design Sprint Methodologie vindt u hier. In het kader van de zoektocht combineren we de Define en Sketch fases. Raadpleeg: https://designsprintkit.withgoogle.com/methodology/overview

bottom of page